pos-img

Krisemøter og brannslukking: Det er på tide at CFO inviter SCM på lunsj

 

Hverdagen til en Supply Chain Manager (SCM) i en gjennomsnittlig norsk bedrift består i all hovedsak av operativt arbeid. Men trenger det egentlig å være slik?

Enten man ønsker å innrømme det eller ikke, er SCM involvert i så godt som alle avdelinger i en virksomhet. For at IT, HR, Økonomi og Salg skal kunne etterleve virksomhetens overordnede strategi, må de nødvendigvis ha hatt en finger med i spillet da den ble utviklet. Felles for dem alle er at de i ulik grad er avhengige av at SCM gjør jobben sin. For hvis ikke? Helt riktig. Krisemøte og brannslukking.

Derfor er det oppsiktsvekkende, at SCMs arbeidsoppgaver i all hovedsak stort sett ikke består av annet enn operativt arbeid. Dersom man ønsker forutsigbarhet i forsyningskjedene sine, er det bare en måte å gjøre det på. Det er å invitere SCM til bordet når strategiske beslutninger tas. For hvor mange norske bedrifter har egentlig en egen strategi for Supply Chain og logistikk, som er avstemt med og støtter opp under bedriftens hovedstrategi?


Supply Chain Management angår alle

En vanlig oppfatning i dag, er at logistikk er en konsekvens av at Salg gjør jobben sin. Paradoksalt nok blir ofte logistikk sett på som en sekundær aktivitet, som man glemmer at både inngående og utgående ordre er logistikk – i tillegg til alle interne interaksjoner.

Fordi logistikk og Supply Chain ses på som sekundær- og konsekvensaktiviteter, blir hele kostnadsposten gjerne sett på som en ren utgiftspost, som CFO naturligvis ønsker å redusere. Denne tankegangen er ofte er resultat av hvordan bedrifter måler kostnader knyttet til logistikk og Supply Chain – som et forholdstall mot omsetningen.

Derfor kan det være lurt for CFO å løfte blikket et lite hakk. Gi heller SCM litt mer slingringsmonn, investere i analyser og digitale verktøy. Da Får SCM anledning til å gjøre korrektive tiltak før krisen inntreffer – og utgiftene løper.

Det hjelper nemlig lite at SCM sier «hva var det jeg sa» når en leveranse stopper grunnet struping av forsyningskjeden, når man ikke har hatt ressursene til å forberede seg tilstrekkelig. Men hvordan kan SCM og CFO finne en gyllen middelvei mellom forsvarlig kapitalbinding og fornuftige sikkerhetslagre?


«Plan for the best, prepare for the worst»

Er det en ting de siste års uroligheter i verdens forsyningskjeder har lært oss, er det at vi lever i usikre tider. Dette gjelder både hensynet til økonomi og tilgangen til forsyninger. I en ideell verden har SCM et stort sikkerhetslager, Just in Case (JIC), som CFO ikke trenger å betale for, men slik er det dessverre ikke. Usikre salgsprognoser gjør potensielt dette til en svært kostbar affære i den forstand at kapitalen fryses.

CFO på sin side, ønsker så lite kapitalbinding som mulig. Da må SCM heller leverer varene som trengs, når de trengs, eller Just in Time (JIT). Dette krever forutsigbarhet i alle forsyningskjedens ledd, og at disse er pålitelige til en hver tid. Slik fungerer dessverre heller ikke verden i dag.

Så hvordan kommer man fram til et kompromiss som ivaretar begges, og med det virksomhetens, interesser? Nøkkelen er like konstruktiv som den er enkel: Jobb smartere sammen.

Det finnes ingen perfekt løsning for logistikk og Supply Chain, ettersom konstante endringer krever nødvendige tilpasninger. Den kommer nemlig av at du tar i bruk tilgjengelige data og finner beste praksis for akkurat din virksomhet. Nøkkelen til å kunne jobbe smartere, er å finne en gylden middelvei mellom JIC og JIT, som igjen avhenger av rammefaktorene dine. Slik kan du gjøre strategisk arbeid med logistikk til en verdiskapende aktivitet.


Fra lager til hovedkontor – eller?

Den gjengse norske logistikksjef eller SCM har bakgrunn fra logistikkfaget, enten det er på gulvet, bak rattet eller i forsyningskjeden for øvrig. Kanskje kan vi allerede her ane konturene av hvorfor de ikke inviteres til ledermøter. Ser vi imidlertid litt utenfor landets grenser, er bildet ganske så annerledes.

«Alle» store, internasjonale selskaper som lykkes har fokus på Supply Chain, og inkluderer dette i strategifasen sin fra start. IKEA? En strategi basert på Supply Chain. Amazon? Supply Chain som faktisk forretningsidé. Apple? En SCM per produktkategori (til og med for iPod!). Felles for disse er at de ikke bare har Supply Chain høyt på prioriteringsstigen – de dyrker rollene med fagkompetente ledere.

Nå sier vi ikke at alle ufaglærte ledere innen logistikk i norske bedrifter skal erstattes av akademikere. For kompetansen som finnes er gull verdt, om enn noe undervurdert. For å møte fremtidens usikkerhet i forsyningskjede, høyere krav til sporbarhet, pris- og renteøkninger, må det satses på kompetanse innen Supply Chain – og ikke minst at kompetansen som finnes i virksomhetens logistikkavdeling deles med og forankres hos resten av virksomheten.

I det store utland er gjerne en forutsetning for å bli COO, CEO eller lignende at man har en bakgrunn som SCM. Innsikt i og kunnskap om virksomhetens penge-, vare- og dataflyt er rett og slett så viktig at det regnes som elementært for øverstkommanderende å ha peiling på. 

 

Visualiser KPI-ene dine med riktig verktøy

For at SCM og CFO skal kunne samarbeide best mulig – til virksomhetens beste – trengs det gode systemer som gir dem begge grunnlag for å agere på. Ingen optimaliserer strategien sin utelukkende basert på magefølelse.

SCM kan gjøre en aldri så god jobb uten at man klarer å overbevise resten av virksomheten til å agere, hvis man ikke har tallene som underbygger det hele. 

Lurer du på hvordan du kan dra bedre nytte av SCMs kompetanse i virksomheten din? I Kinver jobber vi daglig for å effektivisere virksomheter, med datadrevet logistikk og Supply Chain som kjerneområde.

Ta kontakt med oss i dag, så finner vi sammen en løsning som øker lønnsomheten og effektiviteten din.

 

ET-profilbildeGreen
Eli Talberg

Global Logistics Manager

WEBINAR | Opptak

Slik har Protan gått fra reaktiv resultatmåling til proaktive forbedringer

Få tilgang til webinaropptak her
Lars Fredrik Eriksen
Forfatter: Lars Fredrik Eriksen

Daglig Leder

Tilbake til artikkeloversikten

Likte du dette innlegget?