pos-img

Hvordan finne lønnsomhet i omstillingen til bærekraftig logistikk?

«Å velge bærekraftig er for dyrt, og dyrere skal det bli! Dette får vi ikke til uten subsidier!» Hørt det før? Det har vi også, men kjøper det ikke helt.

To krav stilles gjerne til deg som er ansvarlig for virksomhetens logistikk og supply chain: reduser kostnadene, og reduser klimaavtrykket. Alt for mange ser dessverre dette som to separate operasjoner. På den ene siden forhandler man ned prisene mot transportører og underleverandører, og på den andre bytter man ut bilparken med helektriske kjøretøy. Lokalt og isolert sett har dette kanskje en viss effekt, men den virkelige økonomiske og klimatiske gevinsten kommer av helhetlig tankegang og effektivisering over hele linjen.

Prisene er på vei opp både for ikke-fornybart og rent drivstoff – det merker de fleste av oss allerede på egen lommebok. Og vi kommer heller ikke utenom at pumpe- og strømpris påvirker bunnlinjen for næringsvirksomheter. Men det betyr imidlertid ikke at mål om kostnadsreduksjon og lavere klimaavtrykk bør skrinlegges riktig enda. Effektfulle tiltak finnes der ute, bare man våger å løfte blikket og se helheten.

 

Det grønne skiftet koster – kan det likevel kompenseres med mer lønnsom adferd? 

Allerede før prisgaloppen vi opplever på energi i dag, meldte transportbransjen om en prisøkning på 10 prosent for elkjøretøy – og høyere kan den bli. På samme måte som det er etablert pristillegg knyttet til olje- og pumpepris, vil vi med andre ord se at kostnader for innkjøp og konsum av «ren» energi gjør større utslag på de totale driftskostnadene enn vi er vant med. Derfor er det naturlig at mange vurderer nå kost/nytte-verdien av grønne investeringer. Er egentlig investeringene verdt prisen? 

Det har vært diskutert opp, ned og i mente at ren energi ikke nødvendigvis alltid er ren. Vi er i så måte heldige i Norge, hvor energiproduksjonen er «ren» i den forstand at vi ved hjelp av primært vind- og vannkraft ikke slipper ut spesielt mye direkte CO2. Men der energiproduksjonen vår er grønn på sin måte, gjør den fortsatt inngrep i naturens flora og fauna. Når vi i tillegg vet at deler av energikonsumet i Norge baserer seg på termisk kraft fra kontinentet (blant annet fra kullkraftverk), er det først og fremst kvantiteten av forbruket vårt vi kan gjøre noe med.

Det betyr ikke at vi skal neglisjere holdnings- og adferdsendringen som skjer rundt oss i mang en virksomhet. Tiltak som investering i bærekraftig infrastruktur og elektifisering av kjøretøypark har verdi – og et sted må man jo starte.

Lurer du på hvordan du kan komme i gang med bærekraftsmåling i logistikk og Supply Chain-arbeidet ditt? Les om våre løsninger.

 

Fire tips til mer lønnsom og bærekraftig logistikk

Hva slags drivstoff du bruker, og hvor det kommer fra, er underordnet dersom du har et ukritisk forhold til virksomhetens forbruk. Og det er i all hovedsak her du finner de største marginene å utforske når det gjelder innstramminger både på pengebruk og klimaavtrykk.

Her er våre fire beste og enkleste tips til adferdsendringer for mer lønnsom og bærekraftig logistikk:

 

1. Konsolider sendingene dine og juster frekvensen

Det ligger et stort uforløst potensial i å konsolidere sendinger dine. Et bedre klimatiltak enn å kjøre elektrisk er tross alt å ikke kjøre i det hele tatt. Kan du planlegge leveransene dine bedre? Pakke smartere? Forbedre samarbeidet med transportør og mottaker? Konsolidering av sendinger gir umiddelbare resultater i form av kostnadsreduksjon, lavere klimaavtrykk og mindre operativt stress. Det handler om å være i forkant, og finne den beste strategien før du går løs på selve leveransene. I neste fase kan du se om frekvensen kan justeres, og i beste fall systimatiseres. Med dette kan du oppnå både billigere frakt, høyere dekningsbidrag og lavere miljøbelastning. Dette krever godt samarbeid med kunder og leverandører, men er slettes ingen utopi. 

 

2. Ta ansvar for kritikkverdig/overflødig emballasje

Som supply chain- og logistikkaktør har du ansvar for forsendelsene dine også når det gjelder emballasje og produktsammensetning. En ting er opphav og materialbruk, der mange har mye å hente på å velge mer bærekraftige løsninger, men også når det gjelder (overflødig) mengde. Dersom produktene er pakket med unødvendig mye emballasje eller luft, vil dette kunne påvirke forsendelsens lønnsomhet. Må det i verste fall en ekstra forsendelse til grunnet dårlig emballering, gir dette direkte utslag på bunnlinje og klimaregnskap. Du har påvirkningskraft på hvordan varer emballeres, og bør bruke den aktivt.

 

3. Utforsk alternative transportmidler og -metoder

Må det en 18-hjuler til for alle leveranser? En variert kjøretøypark gjør deg bedre rustet til å ta lønnsomme og bærekraftige valg for hver enkelt leveranse. Men asfalt bør ikke være et krav på veien fra A til B. For enkelte leveranser kan skinner og bølger kan spare deg for både utgifter og utslipp, gitt god planlegging og interaksjon med samarbeidspartnerne dine. Utforsk transportnettet der du opererer – kanskje noen skal samme vei og har plass til litt mer?

 

4. Allier deg med bærekraftsansvarlig og før klimaregnskap

Skal du bli flink til noe, pleier det å lønne seg å måle fremgangen. Du har allerede en økonomisjef du kan sparre med for at det finansielle regnskapet skal gå opp, og ikke påføres unødvendige røde tall. Har du det samme for klimaregnskapet ditt? Dersom du kan vise til en målbar klimaeffekt tiltakene dine medfører, og potensialet dere kan oppnå med riktig satsning, er sannsynligheten langt større for at du får støtte for prosjektet ditt – og ikke minst at du lykkes med det.

 

Konklusjon: effektiv logistikk er lønnsomt og bærekraftig

Det beste tiltaket du kan gjøre for redusere kostnader og klimaavtrykket, er å jobbe smartere. Effektivisering innen logistikk har direkte effekt på bunnlinjen fordi det er kostnadsminimerende, og gir samtidig reduksjon i miljøutslippene. Det er summen av tiltakene som til syvende og sist gjør de største utslagene. For å komme dit kreves en virksomhetskultur der alle har et aktivt forhold til økonomiske og utslippsmessige konsekvenser av handlinger. Hvordan vil du beskrive kulturen hos deg?

Ta gjerne kontakt med oss for en prat om arbeidskultur og bærekraft.

 

Elin Talberg
Eli Talberg

Global Logistics Manager

WEBINAR | Opptak

Slik har Protan gått fra reaktiv resultatmåling til proaktive forbedringer

Få tilgang til webinaropptak her
Arne-Fredrik Pedersen
Forfatter: Arne-Fredrik Pedersen

Rådgiver

Tilbake til artikkeloversikten

Likte du dette innlegget?