pos-img

Resultatmåling må gi mening for alle

Datadrevet innsikt i forsyningskjeden kan hjelpe deg med å gå fra reaktive resultatmålinger til proaktive forbedringer.

Se webinaropptak: Slik har Protan gått fra reaktiv resultatmåling til proaktive forbedringer.

Reaktiv resultatmåling er ikke uvanlig, og selv virksomheter med komplekse logistikkoperasjoner måler og rapporterer ofte ytelse på denne måten. Du er sikkert kjent med KPI-er som ordrehåndteringstid, leveringspresisjon, ledetid og on-time, in-full (OTIF)? Manuell rapportering på disse måltallene kan være tidkrevende. Kvalitetsgrunnlaget er også av varierende kvalitet, og tallene som presenteres for ledergruppen kan derfor ofte bli unøyaktige.

Det er heller ikke sannsynlig at reaktiv resultatmåling gir deg en helhetlig oversikt over ytelsen i alle ledd. Hvordan påvirker for eksempel transportørenes ytelse lagerdriften, og vice versa?

Reaktiv og fragmentert resultatmåling gjør det krevende å avdekke rotårsaker til problemer, som for eksempel hvilke områder og ledd som svikter.

En annen hemsko ved reaktiv resultatmåling er at du ofte rett og slett er for sent ute. Etterpåklokskapen hjelper deg lite når forsinkelser i forsyningskjeden allerede har gjort negative utslag på bunnlinjen. Det du ønsker å måle og analysere, er hele virksomhetens evne til å levere etter kundens forventninger – i sanntid. Får kundene det de har bestilt til avtalt tid?

 

Proaktive forbedringer i alle ledd

Digitalisering av forsyningskjeden gjør det mulig å analysere virksomhetens evne til å levere i tråd med kundens forventninger. Her når vi kjernen av vår forretningsfilosofi: Helt fra starten har vi optimalisert logistikk, redusert kostnader og lagt til rette for bedre beslutninger over hele Norden.

Digitaliseringsgevinstene er mange, og gjennom plattformen vår kan du høste flere av disse. Ta for eksempel KPI-rapportering. Vi hjelper deg på reisen fra manuell rapportering til analyse og handling. Automatisert datafangst gir deg beslutningsgrunnlaget du trenger for å se hva du kan gjøre for å spare penger, identifisere forbedringspotensial i forsyningskjeden, og med det skape en best mulig opplevelse for kundene dine – og din egen bunnlinje.

De siste årene har også klimadimensjonen blitt stadig mer aktualisert. Ikke bare forventer kundene dine økt bevissthet rundt klimautslipp; lovverket krever også renere logistikkløsninger. Ikke minst med EUs taksonomi, og de nye rapporteringskravene som følger av dette. Vi gir deg en lettvint måte å kvantifisere utslippene fra inngående distribusjon, og helt ut til sluttkunde. Det er ikke bare nyttig for rapporteringens skyld, men gir deg også en bedre forståelse av klimaavtrykket ditt – og hvordan du kan kutte det.

 

Forsyningskjeden

 

Teknologien vår gjør også ytelsesdata synlig for hele organisasjonen. For full effekt og best forutsetninger for felles forankring i hele virksomheten, sørger vi for samtlige medarbeidere får operasjonell innsikt i hvordan logistikken påvirker lønnsomhet, utslipp og kundeopplevelse i sanntid.

 

Bredt engasjement er nøkkelen til suksess

En vellykket digitaliseringsstrategi handler om mer enn gode tekniske verktøy i seg selv. Nøkkelen ligger i å integrere måltallene i virksomhetens kultur, og anvende dem strategisk i den daglige driften. For lykkes fullt ut, er det avgjørende å engasjere medarbeiderne med måltall de selv kan påvirke i hverdagen.

En omfattende kulturendring i virksomheten kan virke overveldende, men trenger ikke være krevende å få til. I stor grad handler det om mindre tilpasninger og relevans for hver enkelt funksjon, avdeling og medarbeider. KPI-er som OTIF kan for eksempel virke meningsfullt på et strategisk nivå, men kanskje mindre engasjerende for varemottaket. Alle må spille på samme lag, snakke samme språk, og her kan det være lurt å bryte ned måltallene, slik at de gir mening for alle.

Tenk på handlinger når du definerer dette. Hvilken handling kan den enkelte gjøre, hvilke kan virksomheten som helhet jobbe med for å styrke kundeopplevelsen? Hva må til for at avdelingene kan gjøre hverandre gode heller enn å stå i veien?

 

Protans kulturendring

Protan gikk fra reaktiv resultatmåling til proaktive forbedringer etter å ha tatt i bruk Kinvers løsninger. I praksis har de definert et nytt rammeverk for måling av virksomhetens ytelse, og vi har fått besøk av Eli Talberg, Global Logistics Manager i Protan, for å forklare hvilke prosesser og analyseverktøy som har muliggjort denne endringsreisen. Har du lyst til å lære mer om hvordan du også kan gjøre logistikk til et konkurransefortrinn?

 

Elin Talberg
Eli Talberg

Global Logistics Manager

WEBINAR | Opptak

Slik har Protan gått fra reaktiv resultatmåling til proaktive forbedringer

Få tilgang til webinaropptak her
Anders Bull-Gustavsen
Forfatter: Anders Bull-Gustavsen

Chief Revenue Officer

Tilbake til artikkeloversikten

Likte du dette innlegget?