Hvorfor

Logistikk er ikke hva det en gang var

Det er mye viktigere! Logistikk har gjerne en ufortjent enkel definisjon, som for eksempel «flytte noe fra et sted til et annet» og at dette liksom bare tar den tiden det tar. Hvis du synes logistikken din fungerer helt greit som den gjør, har du mest sannsynlig mye å gå på.

For bør det ikke være sånn, at hver ekstra ordre bør resultere i ekstra plusser på bunnlinjen? 

6 grunner til å modernisere logistikken din

Strategi:

Et strategisk og helhetlig blikk på logistikk og Supply Chain gir best forutsigbarhet og effektivitet

Kompetanseheving:

Resten av virksomheten din har mye kompetanse å hente med økt innsikt i logistikk og Supply Chain – og motsatt

Forbedringspotensiale:

Økt økonomisk gevinst, bedre kommunikasjon, enklere prosesser og bedre flyt av varer og informasjon

Risiko:

Redusert kapitalbinding, risiko, klimaavtrykk og ikke-verdiskapende aktiviteter

Teknologi:

Teknologien og kompetansen finnes allerede – du må bare ta den i bruk

Dataflyt:

Du har enorme mengder data som bare venter på å bli til verdifull innsikt

Lyst til å lære mer? Ta kontakt!

Hvordan

Jobb smartere

Vi slår et slag for erfaring og magefølelse, men foretrekker å underbygge den med faktabasert innsikt.

Derfor jobber vi langsiktig med samarbeidspartnerne våre, og tilpasser konkrete aktiviteter til hva virksomheten din faktisk har behov for. Fra å identifisere potensiale til dokumenterbare forbedringer – vi serverer deg dine egne data i riktig kontekst og veiledningen du trenger for å agere på dem.

6 grep Kinver hjelper deg med på veien

Erfaring:

Kjennskap til akkurat din bransje – vi legger ned innsatsen som kreves for også å bli kjent med deg

Samarbeid:

Utnytte fagkompetansen du allerede besitter, i tillegg til å bistå med vår egen

Analyse:

Stordataanalyse som hjelper deg med å identifisere hvor skoen trykker, og hvilke tiltak du bør gjøre

Proaktivitet:

Mulighet til å kunne jobbe proaktivt og langsiktig med logistikken din – selv om du har en hektisk, operativ hverdag

Digitalisering:

En moderne programvare for logistikk og Supply Chain, spesialtilpasset til innsikten virksomheten din trenger

Forankring:

Vi inkluderer hele virksomheten din i strategien, slik at dere enklere kan jobbe etter samme mål

Lyst til å lære mer? Ta kontakt!

SAMARBEID I PRAKSIS

Effektiv strategi avhenger av kultur

Lagerpersonell og daglig leder har ikke nødvendigvis bruk for den samme informasjonen hele tiden. Men summen av riktig data til rett tid og i riktig kontekst, kan likevel effektivisere arbeidet både til den enkelte og til virksomheten som helhet.

Vi tror korteste vei til mål bør følges så langt det lar seg gjøre. Dette får vi til ved å tilgjengeliggjøre viktig informasjon for de som har behov for den.

Med Kinver får vi innsikt på en helt ny måte, med en helhetlig tilnærming til alle leddene i forsyningskjeden. Gjennom en omfattende kulturendring, kan vi nå se hvor vi kan spare kostnader, overvåke ledetider og kundetilfredshet.

Eli Talberg, Global Logistics Manager i Protan

6 verdier samarbeidspartnerne våre setter pris på

Tilgjengelighet:

En sparringspartner i alt fra strategiske diskusjoner til operasjonelle avgjørelser

Ekspertise:

Spisskompetanse innen alle fagfelt innen logistikk og Supply Chain, vel så nyttig for daglig leder som lagerpersonale

Tilstedeværelse:

En hjelpende hånd ved gjennomføring av prosjekter, som gir langt mer verdi enn en enkelt analyse

Målstyring:

Bistand til utforming av KPI-er, og hjelp til å implementere dem i hele virksomheten

Entusiasme:

Et positivt, utfordrende og helhetlig blikk på strategisk arbeid med logistikk og Supply Chain som katalysator for forbedringer

Lagspillere:

Implementering av teknologi er bare halve jobben – det er menneskene som utfører arbeidet som står for selve verdiskapingen

Lyst til å lære mer? Ta kontakt!

Tredjepartsintegrasjoner

Det spiller egentlig ingen rolle hvilke systemer du bruker i dag. Vi er fleksible, og kan tilpasse oss de aller fleste leverandører. Det viktigste er at vi sammen finner frem til løsningen som er best for akkurat deg! Trenger du rådgivning på hvilke systemer du bør velge, er vi selvsagt behjelpelige med det også.