pos-img

Referanser

Les hva samarbeidspartnerne våre selv sier om hvordan samarbeidet med Kinver fungerer

OTT
Ottoolsen_logo_v3

Hvem: Markedsledende handels- og produksjonsbedrift som leverer tekniske produkter og sammensatte løsninger til industri og handel. Etablert i 1866 og har i dag ca. 120 ansatte.

Oppdrag: Bedre kontroll på egen virksomhet i lys av eksisterende transportavtaler og KPI’er. Visualisering av lagerstatus og KPI. 

Effekt: En forutsigbar hverdag og langt bedre oversikt over inn- og utgående vareflyt.Stor reduksjon i antall telefoner og e-poster med sanntidsvisning av relevant data på både innkjøp og lagerbeholdning. Implementering også hos Innkjøp.

Kinver har hjulpet oss med å visualisere KPI’ene våre for hele organisasjonen. Dette har økt nysgjerrigheten og kvaliteten på alle leveranseområder

Kjetil Høgbakken, Administrerende direktør i Otto Olsen

Se webinaropptak: Kan visualisering av data bidra til økt motivasjon?

alfa_sko
alfa_sko_logo

Hvem: En tradisjonsrik, norskeid bedrift, som har produsert høykvalitets ski- og tursko til både privat og offentlig sektor gjennom 90 år.

Oppdrag: Optimalisering av logistikk for langsiktig vekststrategi mot både B2B og B2C, samt etablering av nytt lager med tilhørende moderne løsninger.

Effekt: Rask omstilling til nytt og moderne lager, optimalisering av logistikken og et solid grunnlag for videre beslutninger.

karcher_mach_1
karcker_logo_v2

Hvem: Laget innovative kvalitetsprodukter siden 1935. Over 1000 ansatte, 600 aktive patenter og 100 nye produkter siden 2018.

Oppdrag: Gjennomføre tenderforespørsler på virksomhetens distribusjon og delelagertransport fra sentrallager i Sverige til Skandinavia, med mål om å sikre nye transportavtaler med riktig kostnadsnivå, kvalitet og servicegrad. 

Effekt: Identifisert store muligheter for optimalisering, gjennomført prosess til nytt transportopplegg og med det sørget for store kostnadsbesparelser. Dannet grunnlag for at Kärcher sentralt nå setter i gang med samme operasjon i stor skala.

protan
protan_logo

Hvem: 900 ansatte og 80 års erfaring fra et bredt spekter av industriprodukter innen tak, membran, ventilasjon og oljelenser.

Oppdrag: Overordnet mandat som gikk ut på å optimalisere transportfunksjonen, herunder oppnå bedre kontroll, automatisering av manuelle rutiner, redusere kost, samt øke kvalitet og sporbarhet. Etablere en plattform for analyse og innsikt i hele forsyningskjeden, samt gjøre ytelsesdata synlig for hele organisasjonen og gi de ansatte innsikt i hvordan logistikken påvirker lønnsomhet, utslipp og kundeopplevelse i sanntid både på strategisk og operasjonelt nivå.

Effekt: Digitalisert og optimalisert hele forsyningskjeden, og i praksis definert et nytt rammeverk for måling av virksomhetens ytelse. Protan gikk fra reaktiv resultatmåling til proaktive forbedringer med datadrevet innsiktsarbeid forankret i hele virksomheten, som har ført til økt innsikt, færre avvik og bedre resultater. 

Med Kinver får vi innsikt på en helt ny måte, med en helhetlig tilnærming til alle leddene i forsyningskjeden. Gjennom en omfattende kulturendring, kan vi nå se hvor vi kan spare kostnader, overvåke ledetider og kundetilfredshet. 

Eli Talberg, Global Logistics Manager i Protan
 

hydroscand-1
Hydroscand-Logo-43px

Hvem: 1650 ansatte fordelt på 200 avdelinger verden over, og har montert og distribuert slanger og ledningskomponenter siden 1969. I Norge har de siden 1978 måttet flyttet til større lokaler hele fem ganger grunnet stadig ekspansjon. 

Oppdrag: Analyse av servicegrad, og ny transportplan for å øke konkurransekraft med effektiv ledetid. Forventningsstyring på kvalitet og pris gjør utslag på servicegraden.

Effekt:  Skapt et rammeverk for effektiv kommunikasjon om forventninger til transportører, identifisert områder for reduksjon i ledetid og etablert system for fremtidig distribusjon. Økt servicegrad og konkurransekraft, redusert kapitalbinding og bevisstgjøring av logistikkens viktige rolle i hele virksomheten.

Vi manglet ressurser for å gjennomføre analysene selv, og på et område som var strategisk viktig for oss så var det helt nødvendig å hente inn bistand for å få et godt beslutningsgrunnlag. Kinver hjelper oss med å treffe gode valg basert på faglig kompetanse.

Morten Abrahamsen, Supply Chain Manager i Hydroscand

Miele
Miele

If I needed to do a deep analysis, I used to have to contact advisors or order a report. Now, with Kinver Engine, I am able to do a lot of the work myself and fetch insights live in meetings from my computer.

Read Story
Scandza
Scandza

Good logistics is a necessity. If you can't deliver the right quantity of goods at the right time, your product quality and brand strength will not help you. It is the groundwork for sustained commercial success

Read Story
Protan
Protan

When I saw Kinver's solution, I gained insights in a whole new way. Kinver has a holistic approach to all the links in the supply chains. You can see where you can save costs, monitor lead times and customer satisfaction.

Read Story