Kinver-webinar-rapportering2

Hvordan gå fra bærekraftig rapportering til bærekraftig handling?

Tematikk: Fra bærekraftssmål til bærekraftsstrategi

Varighet: 50 minutter

Få tilgang til webinaropptak her

Stadig flere virksomheter setter seg bærekraftsmål, og bra er det. Men samsvarer disse med bærekraftsstrategien, og er den gjennomførbar?

Klimavennlige målsetninger og høye ambisjoner er bare første steg på veien. I dette webinaret tar Per Løberg og Elisa Gasperini debatten om intensjon og effekt i norske virksomheters bærekraftsarbeid. De retter søkelys på området der det kanskje er aller mest og hente, nemlig innen logistikk og Supply Chain.

For hva betyr egentlig «27% nedgang i CO2-utslipp»? Og har du egentlig bruk for de tallene i april påfølgende år, bortsett fra å skryte av dem? Det er på tide å omgjøre klimaregnskapet til et faktisk klimabudsjett – og ikke minst måle det i sanntid gjennom relevante KPI-er. Kanskje vil økt datagrunnlag til og med kunne ha en effekt på virksomhetens øvrige resultater?

Agenda

  • Hva legger man egentlig i begrepet bærekraft?
  • Er forholdene lagt til rette for arbeid med bærekraft i Norge?
  • Hvorfor rapportere? Og har det effekt?
  • Hvordan gå fra tall til aktivitet?

 

Fyll ut skjema nedenfor og få tilgang til webinaropptaket!

 

Hvem er dette webinaret relevant for?

Bærekraft angår ikke bare bærekraftsansvarlig. Dagens (og ikke minst morgendagens) krav til klimavennlig drift angår hele virksomheten, og bør forankres strategisk deretter. Innholdet i dette webinaret vil derfor være svært relevant for både CEO, CFO og alle som har rapporterings- og beslutningsansvar innen logistikk og Supply Chain.

Kinver-webinar-rapportering2

Deltakere

Per Løberg og Elisa Gasperini er bærekraftsansvarlige i henholdsvis Kinver og Ahlsell. De har begge lang erfaring fra bærekraftsarbeid i norsk næringsliv, og har begge fått føle på mangelen av handlekraft innen bærekraft fra innsiden. Debatten ledes av Runi Tomter Hansen, som jobber med Salg og Forretningsutvikling i Kinver.

Per Løberg

Per Løberg

Produktsjef Green, Kinver AS

Runi Tomter Hansen

Runi Tomter Hansen

Forretningsutvikling og Strategi, Kinver AS

Elisa Gasperini

Elisa Gasperini

Leder Bærekraft og Samfunnsansvar, Ahlsell AS

Få tilgang til webinaropptaket