Nøkkeltall fra våre samarbeidspartnere

50+ Kunder
4x Avkastning
15% Besparelse
strategi-logistikk-forsyningskjede

Strategi er viktig

Det største datagrunnlaget i en virksomhet finner du innen logistikk og Supply Chain. Likevel tror vi funksjoner som innkjøp, produksjonsstyring, lagerdrift og distribusjon har svært mye å hente på bedre bruk av data.

Vi tror at de som lykkes i morgen evner å nyttiggjøre seg disse for å effektivisere forsyningskjedene sine.

En proaktiv og datadrevet tilnærming til logistikk og Supply Chain gir deg forutsetningene du trenger for å lykkes i møte med fremtidens krav til lønnsom og bærekraftig drift.

Lær mer om løsningene våre


kinver-raadgivere-jobber

Hvem er Kinver?

Kinver startet i 2020 med mål om å integrere data- og informasjonsflyt i virksomheters arbeid med logistikk og Supply Chain.

Effektivisering av dette arbeidet sørger for bedre bunnlinje både økonomisk og miljømessig.

Dataintegrasjoner og systemflyt er nøkkelord, men det det hele starter med kulturen. Strategibasert arbeid med logistikk og Supply Chain er en forutsetning for økt lønnsomhet og redusert klimaavtrykk, og dette sørger vi for å forankre i hele virksomheten din.

Lær mer om oss

Kinver som samarbeidspartner

Vi har aldri som mål å bare levere et prosjekt og dra igjen. Gjennom innovative systemer, rådgivning, erfaring og kompetanse bidrar vi til en kulturendring hos kundene våre. Analyser og tall betyr lite hvis du ikke vet hva du skal bruke dem til. 

Å endre en hel virksomhets tilnærming til logistikk og Supply Chain kan kanskje virke overveldende. Derfor tror vi samarbeidspartnerne våre er best skikket til å forklare hvordan et samarbeid med Kinver fungerer i praksis:

«Med Kinver får vi innsikt på en helt ny måte, med en helhetlig tilnærming til alle leddene i forsyningskjeden. Gjennom en omfattende kulturendring, kan vi nå se hvor vi kan spare kostnader, overvåke ledetider og kundetilfredshet.»

protan_logo             Navn Navnesen, tittel i Protan                CTA: Les mer om samarbeidet