pos-img

Slik kom Ahlsell i gang med målrettet klimaarbeid

Veien mot mer klimavennlig drift trenger ikke være komplisert, bare du vet hvor du skal begynne. For Ahlsell ble Supply Chain og logistikk et naturlig startpunkt.

Høsten 2022 inngikk Ahlsell, en av landets største handelsvirksomheter innen VVS, VA, elektro og industri, et samarbeid med oss i Kinver. Med kunder over hele landet, en årlig omsetning på over seks milliarder kroner og en enorm logistikkvirksomhet, er de avhengige av effektivitet for å sikre leveransene sine. Bestillingen fra forretningsutvikler Vegar Carlson i Ahlsell var klokkeklar:

– Da vi lette etter en partner for å bistå med datafangst og prosessering for logistikken vår, var det sentralt for oss at de så verden slik vi ser den. Klima og kostnader må gå hånd i hånd, og kundeopplevelsene må bli bedre, ikke dårligere, forteller han.

Med vår selvutviklede software spesialdesignet for nettopp å øke effektiviteten i Supply Chain og logistikk, tok Ahlsell fatt på arbeidet med å kartlegge klimaavtrykk for sine kundetransporter. Dette er starten på eventyret. 

Ønsker du å komme igang med å automatisere dokumentasjonen av utslippene dine fra logistkk og transport i din organisasjon? Ta en prat med en av våre rådgivere!

 

Hvordan kommer du i gang med datadrevet klimaarbeid?

Modellen vår er basert på å gi innsikt til en hel organisasjon på én plattform for data, fremfor mange domenespesifikke. Ved å samle datagrunnlaget ditt i en brukervennlig plattform, tilgjengeliggjør du verdifull innsikt for hele virksomheten. Dette kan igjen gi økt motivasjon til å jobbe bedre ut fra forutsetningene man har.

For Ahlsell ble nettopp denne plattformen svært viktig da de skulle sette i gang med nye kostnads- og klimabesparende hverdag. Implementeringen av prosjektet besto av tre enkle steg: 

 

1. Kartlegging av egen virksomhets aktiviteter

Et korrekt klimaregnskap baserer seg på de faktiske aktivitetene i hele verdikjeden. Uten en omfattende kartlegging av egen logistikkstruktur, leverandøradferd og datapunkter i forsyningskjeden, er det vanskelig å danne seg et riktig bilde av utslippene. 

Gjennom møter og workshops satte vi sammen et omfattende puslespill av aktiviteter, og sikret oss dermed et relevant datagrunnlag for videre analyser. 

Hvilke transporter har du, og hva slipper de ut? Ofte finnes det åpenbare forbedringspunkter i transportoppsettet selv uten å bytte energikilde.

Les våre beste tips for økt lønnsomhet i overgangen til mer bærekraftig logistikk.

2. Integrasjon av data

Et utilgjengelig klimaregnskap er dessverre også et ubrukelig klimaregnskap. For å unngå at rapporten legges i en skuff, og forblir der, må arbeidsmetoden løftes ut av den analoge og Excel-baserte sfæren. 

Ahlsell integrerte dataflyten sin i plattformen vår. På den måten sikret de et klimaregnskap som gir daglig innsikt i virksomheten, heller enn å fortelle noe om fjorårets aktiviteter.

Det er alltid fint å kunne hente opp historiske data når du arbeider for en mer miljøvennlig drift, men ingenting slår agerbar innsikt i sanntid dersom du faktisk ønsker å utrette en forskjell.

3. Realiserbar og innsiktsbasert strategi

For at klimaregnskapet skal bli mer enn kun utdatert statistikk, må du i tillegg vite hvor du er og hvor du skal. Hvilke klimautslipp har vi hittil i år målt mot samme tid i fjor? Hvilke tiltak kan vi iverksette for å redusere utslippene ytterligere, og hvem har ansvaret? Her er noen øvelser vi gjorde med Ahlsell:

  • Kobling mellom handling og klima: Hvilken effekt får vi av å fylle bilene bedre?
  • Kan vi konsolidere mer, og sikre færre returtransporter?
  • Hvordan sikrer vi at flere forsendelser når mottaker, og unngår feilforsendelser?
  • Sett KPIer i organisasjonen slik at de er relevant for de ulike funksjonene – overordnede mål er vanskelig å forholde seg til.

Umiddelbar effekt av samarbeidet

– Sammen med Kinver har vi fått en innsikt vi ikke var i nærheten av tidligere. Vi ser nå all vår transport og utgående logistikk i et samlet bilde, og kan se klimautslipp ned på den enkelte kunde så vel som forsendelse, fortsetter Carlson.

Ahlsell har en uttalt målsetning om å redusere avtrykket sitt til nær null innen kort tid, primært gjennom bruk at avansert biodrivstoff og EL.

De foreløpige interne resultatene tyder på at Ahlsell har redusert sine utslipp med ca 70 % bare det siste året. Det ble raskt tydelig at de trenger en god måte å fremvise dette på, der tallene er verifiserbare og består enhver revisjon.

– Det er viktig for oss å kunne vise kundene våre at ved å handle med Ahlsell så velger man et foretak som tar utslippskutt på alvor. Kinver hjelper oss med dette, avslutter Carlson.

Samarbeidet er fortsatt i oppstartsfasen, og vi gleder oss til å jobbe sammen om å gjøre klima til en driver i enda flere deler av organisasjonen.

Fikk du med deg webinaret vårt om bærekraftsrapportering? Elisa Gasperini, bærekraftsansvarlig i nettopp Ahlsell, tok turen til vår egen Per Løberg for å snakke om utfordringene det ligger i å gå fra rapportering til aktivitet.

Opptaket finner du her.

 

Kinver_bærekraft
Fra bærekraftssmål til bærekraftsstrategi

WEBINAR | Opptak

Hvordan gå fra bærekraftig rapportering til bærekraftig handling?

Få tilgang til webinaropptak her
Arne-Fredrik Pedersen
Forfatter: Arne-Fredrik Pedersen

Rådgiver

Tilbake til artikkeloversikten

Likte du dette innlegget?